کاهش تورم در بخش صنعت

0

به گزارش اقتصاد آنلاین، بنابر گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار، در فصل بهار ١۴٠٢، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ٩۶۵,۴ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٩.٣ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)  ٢۵.۶ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٢٧.٠ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل بهار ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٩,٣ درصد استکه در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٢.٨ درصد)، ٣.۵ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ١۴٠٢ نسبت به فصل قبل، ٩.٣ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ٢۵.٨ درصد مربوط به گروه “چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده”  و کمترین تورم فصلی با ٠.٨ درصد مربوط به گروه “ساخت فلزات پایه” می­باشد. همچنین در این فصل گروه ” ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی” با تورم ١,۵- درصد مواجه بوده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢۵,۶ درصد استکه در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٩.٢ درصد)، ٣.۶ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ١۴٠٢ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٢۵.۶ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ٧٣.٧ درصد مربوط به گروه “ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی” و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ٠.٨ درصد مربوط به گروه “ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت” است.

کاهش تورم سالانه

در فصل بهار ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٢٧,٠ درصد استکه در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣١.٧ درصد)، ۴.٧ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ١۴٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٢٧.٠ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با ۶٠.۵ درصد مربوط به گروه “ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی” و کم­ترین تورم سالانه با ١٠.۶ درصد مربوط به گروه “ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت” است.

[انتهای پیام]

منبع: اقتصاد آنلاین

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.