کاهش فروش ماشین دبلیو اروپا

0

طبق داده‌های صنعت گردآوری شده توسط LMC Automotive، فروش خودرو در اروپای غربی در ماه اکتبر با تضعیف بازارهای فرانسه و آلمان ۱% کاهش یافت.

رویترز در ۵ نوامبر گزارش داد، شرکت مشاوره روز جمعه بر اساس ترکیبی از داده های ملی و تخمین های برخی از بازارهای کوچکتر، اعلام کرد که ثبت نام در ماه گذشته ۱.۰۵ میلیون خودرو بوده است.

این کاهش باعث شد که نرخ سالانه تعدیل شده فصلی خودرو به ۱۳.۴ میلیون برسد که ۷.۱ درصد کمتر از سپتامبر بود.

ثبت نام ها در آلمان ۵.۶ درصد و در فرانسه ۴ درصد در ماه گذشته کاهش یافت، در حالی که در بریتانیا، فروش ۱.۴ درصد افزایش یافت زیرا تقاضای کسب و کار بیشتر کاهش فروش خصوصی را پس از رفراندوم ۲۳ ژوئن این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا جبران کرد. در بازارهای کلیدی جنوبی، ایتالیا ۹.۸ درصد افزایش و فروش اسپانیا ۴ درصد افزایش یافت.

امیلیانو لوئیس، تحلیلگر LMC گفت: پس از سپتامبر قوی که فروش ۶.۶% افزایش یافت، نتیجه اکتبر “ناامیدکننده” بود، زیرا LMC پیش بینی رشد فروش تمام سال خود را از ۵.۹% به ۵.۷% کاهش داد.

با این حال، لوئیس گفت: “همه بازارها در مسیر رشد در سال ۲۰۱۶ هستند، از جمله بریتانیا، که تا کنون هیچ اثر بعدی رای برگزیت نشان نداده است.”

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.