کاهش ۴.۴واحد درصدی تورم نقطه‌ای شاخص قیمت تولیدکننده / تورم ۶۲درصدی گروه خدمات

0

به گزارش اقتصادآنلاین، در بهار ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٢,۴ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٩.٩ درصد)، ٢.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ٣١.٨ درصد مربوط به گروه “تولید، انتقال و توزیع برق” و کم‌ترین تورم فصلی با ٩.٣ درصد مربوط به گروه “صنعت” می‌باشد.

در بهار ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴٢,۴ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۶.٨ درصد)، ۴.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۶١.٩ درصد مربوط به گروه “خدمات” و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ٢۵.۶ درصد مربوط به گروه “صنعت” می‌باشد.

در بهار ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١۴٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴٢,٩ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۴.٣ درصد)، ١.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با ۶٠.٠ درصد مربوط به گروه “کشاورزی” و کم‌ترین تورم سالانه با ٢۵.٠ درصد مربوط به گروه “معدن” می­‌باشد.

[انتهای پیام]

منبع: اقتصاد آنلاین

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.