کاهش ۴.۴ درصدی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فصل بهار

0
– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، گزارش جدید مرکز آمار نشان میدهد در فصل بهار ١۴ ٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴٢،۴ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۶.٨ درصد)، ۴.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

مسیر کاهشی نرخ تورم ادامه دارد

شاخص قیمت کل

در فصل بهار ١۴ ٢، شاخص قیمت کل تولیدکننده ٨٩٢، می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٢.۴ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴٢.۴ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴٢.٩ درصد کاهش داشته است.

افزایش تورم فصلی

در فصل بهار ١۴ ٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٢،۴ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٩.٩ درصد)، ٢.۵ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل بهار ١۴ ٢ نسبت به فصل قبل، ١٢.۴ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ٣١.٨ درصد مربوط به گروه “تولید، انتقال و توزیع برق” و کم‌ترین تورم فصلی با ٩.٣ درصد مربوط به گروه “صنعت” می‌باشد.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار ١۴ ٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴٢،۴ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۶.٨ درصد)، ۴.۴ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در فصل بهار ١۴ ٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴٢.۴ درصد کاهش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۶١.٩ درصد مربوط به گروه “خدمات” و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ٢۵.۶ درصد مربوط به گروه “صنعت” می‌باشد.

کاهش تورم سالانه

در فصل بهار ١۴ ٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١۴ ٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴٢،٩ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۴.٣ درصد)، ١.۴ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ١۴ ٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴٢.٩ درصد کاهش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با ۶ . درصد مربوط به گروه “کشاورزی” و کم‌ترین تورم سالانه با ٢۵. درصد مربوط به گروه “معدن” می­‌باشد.

[انتهای پیام]

منبع: تسنیم

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.