۲۵۰۰ مورد فرار مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی ایران شناسایی شد

0

حدود ۲۵۰۰ مورد فرار مالیاتی و ۳۰۰۰ شرکت پوسته به تازگی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی شناسایی شده است. مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه این وزارتخانه در برابر فرار مالیاتی آسان نخواهد بود، گفت: شفافیت مالی باید همراه با کاهش فشار بر بخش خصوصی مولد و کارآفرینان برای بهبود فضای کسب و کار باشد. ایرنا همچنین به نقل از ایرنا به نقل از کرباسیان گفت: در این راستا، وزارت اقتصاد برای شناسایی مودیان جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد خدمات الکترونیکی به منظور تسهیل مالیات، اصرار دارد.

Premium

اشتراک در Financial Tribune برای ادامه خواندن این مقاله یا ورود به سیستم اگر قبلاً مشترک هستید، وارد حساب خود شوید.

درباره طرح‌های اشتراک ما اینجا

بیشتر بیاموزید..

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.