SCI: تورم روستایی با ۸.۸ ٪

0

شاخص بهای مصرف کننده کالاها و خدمات روستایی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان مرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۸ درصد افزایش داشته است. مرکز آمار ایران تورم روستایی در تیر ماه قبل را ۸.۸ درصد گزارش کرده بود.

شاخص کل شاخص مصرف انرژی روستایی (از سال منتهی به اسفند ۱۳۹۱) در مرداد به ۲۶۵.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۹ درصد افزایش سالانه نشان می دهد.

تورم شهری برای مرداد قبلاً توسط ۷.۷ ٪ توسط Sci قرار داده شده بود.

منبع: Financial Turbine

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.